fbpx

Ambiciozni plan da se spase okeani

Ambiciozni plan da se spase okeani
Foto: Marek Okon, Unsplash

Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN) pokrenula je ambicioznu novu inicijativu za zaštitu svetskih okeana.

Ranije ovog meseca, globalni lideri i kreatori promena sastali su se u Švajcarskoj na konferenciji koju je organizovao IUCN. Drugo izdanje IUCN foruma lidera okupilo je preko 400 učesnika da identifikuju rešenja za zaštitu i obnovu prirode.

Ovogodišnja tema je bila „Globalni ciljevi za prirodu: Praćenje napretka, finansiranje uspeha.“

Tokom događaja, predsednik IUCN-a Razan Al Mubarak najavio je projekat koji se fokusira na očuvanje mora, obnovljivu energiju okeana, brodarstvo, hranu u vodi i priobalni turizam.

Šta je IUCN forum lidera?

Na Forumu lidera IUCN-a 2023. učestvovali su stručnjaci za klimu, predstavnici vlada, poslovni lideri, mladi ljudi, organizacije domorodačkih naroda i lokalne zajednice.

Događaj se održao u Ženevi, kao i virtuelno onlajn, i imao je za cilj da pokrene akciju da se zaustavi gubitak prirode.

„Ovaj drugi forum lidera IUCN-a pruža dragocenu priliku da se podstaknu ambicije, mobilišu akcije i obezbede obaveze multisektorskih aktera i integrišu agende o biodiverzitetu i klimi uoči COP28“, rekla je dr Grethel Aguilar, vršilac dužnosti generalne direktorke IUCN-a pre sastanka.

„IUCN je spreman da podrži vlade i privatni sektor u njihovim naporima ka budućnosti koja je pozitivna na prirodu.”

Govornici na događaju razgovarali su o temama uključujući društvenu transformaciju potrebnu za postizanje ciljeva biodiverziteta i klime, finansiranje implementacije i merenje napretka ka svetu pozitivnom na prirodu.

Druge sesije razmatrale su rizike i mogućnosti preokretanja gubitka prirode za različite sektore privrede i kako rešenja zasnovana na prirodi mogu doprineti zelenim poslovima.

Mladi lideri i preduzetnici su predstavili inovativna rešenja za neke od najsloženijih izazova biodiverziteta sa kojima se svet trenutno suočava.

Plan u pet delova za svetske okeane

Tokom konferencije, predsednik IUCN-a Razan Al Mubarak najavio je pokretanje projekta „Ocean Breakthroughs“.

On ih je opisao kao „transformativne puteve koji pokrivaju pet ključnih sektora okeana, gde bi ubrzane akcije i investicije mogle doprineti otpornoj, prirodno pozitivnoj i neto nultoj budućnosti do 2050. godine“.

Projekat je zajednički napor zajednice Ocean & Coastal Zones u okviru Marakeškog partnerstva za globalnu klimatsku akciju, koje omogućava saradnju između vlada i ključnih aktera na smanjenju emisija i povećanju otpornosti na klimatske uticaje.

Pet „prekretnica“ plana fokusiraju se na očuvanje mora, obnovljivu energiju okeana, brodarstvo, hranu u vodi i priobalni turizam.

Do 2030. godine projekat će obezbediti investicije od najmanje 68 milijardi evra kako bi se obezbedio integritet okeanskih ekosistema i obezbediće najmanje 3,8 milijardi evra za podršku otpornim sistemima vodene hrane.

Takođe ima za cilj da instalira najmanje 380 GV okeanske obnovljive energije i obezbedi da goriva sa nultom emisijom čine 5 odsto potražnje za energijom u međunarodnom transportu.

Kako tehnologija može pomoći u očuvanju prirode?

Tokom konferencije, multinacionalna tehnološka korporacija Huavei i IUCN takođe su pokrenuli svoju publikaciju Tech4Nature.

Tekst prikazuje ulogu tehnologije u postizanju efektivnih rezultata očuvanja prirode u 22 projekta u 19 zemalja.

U Meksiku, na primer, populacija jaguara se prati preko umreženog sistema zamki za kamere. Oni će biti kombinovani sa akustičnim praćenjem i AI algoritmima obučenim da otkrivaju i identifikuju pojedinačne jaguare.

Dostavljeni podaci će takođe pružiti uvid u to kako klimatske promene utiču na ekosisteme na severnoj obali poluostrva Jukatan.

U Kini, pametni sistem za prevenciju požara dizajniran da zaštiti staništa džinovskih pandi je raspoređen na različitim lokacijama, uključujući nacionalni rezervat prirode Tangjiahe, lokaciju koja se nalazi na IUCN zelenoj listi.

U staništima pande u Sečuanu, satelitski snimci se analiziraju u realnom vremenu kako bi se otkrili mogući požari. Rizici se mogu brzo verifikovati i upozorenja odmah poslati rendžerima na terenu.

U 2021. godini, sistem je rezultirao smanjenjem ozbiljnih požara za 71 posto.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap