fbpx  • Solarni paneli iz logora: Prinudni rad iza proizvodnje obnovljive energije

    Solarni paneli iz logora: Prinudni rad iza proizvodnje obnovljive energije0

    Uporedo sa podizanjem svesti o važnosti zaštite životne sredine, intenzivirana je i diskusija o tome šta „zeleno“ zaista znači i koja je cena „ekološke alternative“; da li biste na svoju kuću stavili solarne panele u duhu najbolje prakse za zaštitu okoliša ako su ti paneli proizvedeni u fabrikama koje više podsećaju na koncentracione logore nego mesta na kojima su ljudima omogućeni humani uslovi za dostojanstven rad?

    READ MORE