fbpx

Rad od kuće možete da opravdate smanjenjem emisija

Rad od kuće možete da opravdate smanjenjem emisija
Foto: BRUNO CERVERA, Unsplash

Prema novoj studiji, radom od kuće smanjujete upola emisije u odnosu na vaše kolege koji rade u kancelariji

Procenjuje se da će zaposleni u SAD koji rade na daljinu puno radno vreme smanjiti svoje emisije za 54 odsto u poređenju sa onima koji rade u kancelarijama, otkrili su istraživači sa Univerziteta Kornel.

Pandemija COVID-a je promenila način na koji radimo i gde. Mnogi ljudi su se preselili iz korporativnih čvorišta jer je rad na daljinu postao dozvoljeniji.

Da li je rad od kuće najbolji obrazac za klimu?

Umesto da radnu nedelja provode od 9-5 u kancelariji, mnogi radnici prešli su na hibridni model koji podrazumeva kombinovanje rada od kuće i odlaska u kancelariju, međutim ta vrsta rada nije nužno dobar kompromis sa stanovišta uštede emisija.

Rad od kuće jedan dan u nedelji smanjuje emisije za samo dva procenta, prema studiji objavljenoj u Proceedings of the National Academi of Sciences (PNAS).

Istraživači su otkrili da rad kod kuće dva do četiri dana smanjuje emisije gasova staklene bašte (GHG) za 11 do 29 procenata.

Koji je najveći izvor emisija kancelarijskih radnika?

Da bi proučili uticaj različitih radnih obrazaca na emisije gasova staklene bašte, istraživači su koristili više skupova podataka – uključujući i podatke o zaposlenima kompanije Microsoft – i ispitali pet kategorija emisija uključujući upotrebu energije u zgradama i IKT (IT i komunikaciona tehnologija).

IT i komunikaciona tehnologija, pokazalo se, imale su veoma mali uticaj.

Dramatično smanjenje CO2 kod kućnih radnika uglavnom se svodi na manju potrošnju energije u kancelariji i manje emisija iz svakodnevnog putovanja.

Sa manjim brojem radnika na putevima tokom špica, takođe je došlo do većih ušteda, pošto manji saobraćaj ima tendenciju da poboljša ekonomičnost goriva.

Ali rad od kuće nije panaceja, upozorili su autori.

„Ljudi kažu: „Radim od kuće, dostigao sam neto nulu. To nije tačno“, kaže koautor Fengći Ju sa Univerziteta Kornel. „Neto korist od rada na daljinu je pozitivna, ali je ključno pitanje koliko pozitivno. Kada ljudi rade na daljinu, oni imaju tendenciju da troše više emisija na društvene aktivnosti.”

Dakle, kako možemo zaista dekarbonizirati rad?

„Dok rad na daljinu pokazuje potencijal u smanjenju ugljičnog otiska, pažljivo razmatranje obrazaca putovanja na posao, potrošnje energije u zgradi, posedovanja vozila i putovanja koja nisu povezana sa putovanjem na posao je od suštinskog značaja da bi se u potpunosti ostvarile njegove ekološke prednosti“, napominju istraživači.

Svi ovi faktori doprinose i dodaju nijansu vašim konkretnim emisijama iz radnog života. Ali u širem smislu, studija sugeriše kako poslodavci u kancelarijama mogu da smanje emisije kompanije.

Deljenje poslovnog prostora moglo bi da pomogne u smanjenju emisija, kao i smanjenju i pooštravanju mera energetske efikasnosti, navodi se.

Pošto IT i komunikacije čine tako mali procenat ukupnih emisija, kompanije bi trebalo da se fokusiraju na obnovljive izvore energije za grejanje i hlađenje kancelarija, kao i na dekarbonizaciju putovanja na posao.

Iako su nalazi bili specifični za SAD, Ju smatra da će modeliranje i trendovi verovatno biti preslikani u Evropi.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap