Koliko brzo se zagreva Evropa?

Evropa se zagreva skoro duplo br┼że od globalnog proseka, na oko 2,2 stepena iznad predindustrijskog vremena.