fbpx

Upozorenja o klimatskom uticaju bi mogla da odvrate ljude od mesa

Upozorenja o klimatskom uticaju bi mogla da odvrate ljude od mesa
Foto: Usman Yousaf, Unsplash

Upozorenja o klimatskim promenama na hrani kao što je crveno meso su efikasan način da se ljudi prestanu da biraju opcije koje negativno utiču na planetu, pokazalo je istraživanje.

Kreatori politika raspravljaju o tome kako navesti ljude da biraju hranu čiji je ugljenični otisak niži. U aprilu je izveštaj Međuvladinog panela za klimatske promene (IPCC) pozvao svetske lidere, posebno one u razvijenim zemljama, da podrže prelazak na održivu, zdravu ishranu sa niskim emisijama.

Henri Dimblbi, britanski biznsismen i vlasnik lanaca restorana, nedavno je rekao da je politički nemoguće da vlada kaže ljudima da prestanu da jedu što više mesa. Oko 85% poljoprivrednog zemljišta u Engleskoj koristi se kao pašnjak za životinje kao što su krave ili za uzgoj hrane koja se potom hrani stokom. Dimblbi veruje da je potrebno smanjenje mesa za 30% tokom 10 godina da bi zemljište u Engleskoj moglo održivo da se koristi, dok Grinpis zagovara smanjenje od 70%.

Kliničko ispitivanje, objavljeno u časopisu Jama Network Open, pokazalo je da potrošači dobro reaguju na klimatska upozorenja na svojoj hrani.

Učesnicima u studiji, koja je koristila nacionalno reprezentativan uzorak odraslih u SAD, prikazan je meni brze hrane i podstaknuti su da odaberu jednu stavku koju bi želeli da naruče za večeru. Učesnici su nasumično raspoređeni da vide menije sa jednom od tri oznake: oznaka koda brzog odgovora na svim stavkama (kontrolna grupa); zelena oznaka niskog uticaja na klime u slučaju piletine, ribe ili vegetarijanskih proizvode (pozitivno uokvirivanje); ili crvena etiketa o visokom uticaju na klimu na crvenim mesnim proizvodima (negativno uokvirivanje).

U meniju sa zelenom oznakom pisalo je: „Ova stavka je ekološki održiva. Ima niske emisije gasova staklene bašte i mali doprinos klimatskim promenama. U meniju crvenom oznakom: „Ova stavka nije ekološki održiva. Ima visoke emisije gasova staklene bašte i visok doprinos klimatskim promenama.

U poređenju sa učesnicima u kontrolnoj grupi, 23,5% više učesnika je odabralo održivu stavku menija kada su meniji prikazivali oznake visokog uticaja na klimu, a 9,9% više učesnika je izabralo održivu stavku menija kada su meniji prikazivali oznake sa niskim uticajem klime. U svim eksperimentalnim uslovima, učesnici koji su izabrali održivu stavku ocenili su svoju narudžbu kao zdraviju od onih koji su izabrali neodrživu stavku, prema srednjoj proceni zdravstvenog stanja.

„Otkrili smo da je označavanje crvenih mesnih proizvoda sa negativnim uokvirenim crvenim etiketama o uticaju na klimu efikasnije u povećanju održivog odabira nego označavanje necrvenih mesnih proizvoda sa pozitivno uokvirenim zelenim etiketama za uticaj na klimu”, naveli su autori.

Međutim, neki se ne slažu sa ovim oznakama. Utvrđeno je da je intenzivno proizvedena piletina štetna za životnu sredinu, kao i neka riba koja se uzgaja u uzgoju i koča.

Autori studije, sa univerziteta Džon Hopkins i Harvard, rekli su: „Proizvodnja hrane zasnovana na životinjama, prvenstveno vođena proizvodnjom govedine, odgovorna je za 14,5% globalnih emisija gasova staklene bašte i važan je faktor koji doprinosi klimatskim promenama.

„U Sjedinjenim Državama potrošnja mesa, posebno crvenog mesa, konstantno premašuje preporučene nivoe na osnovu nacionalnih smernica za ishranu. Pomeranje trenutnih obrazaca ishrane ka održivijoj ishrani sa manjim količinama konzumiranog crvenog mesa moglo bi da smanji emisije gasova staklene bašte povezane sa ishranom do 55%.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap