fbpx

Šta je SF6: Gas 24.000 puta jači od CO2 ugrožava planetu

Šta je SF6: Gas 24.000 puta jači od CO2 ugrožava planetu
Foto: Marcin Jozwiak, Unsplash

Emisije gasa SF6 koji je 24.000 puta jači od ugljen-dioksida se povećavaju zbog rastuće potrebe Kine za električnom energijom.

CO2 je glavni gas sa efektom staklene bašte u fokusu zbog dobrog razloga. Gas koji je prirodno prisutan u atmosferi, ali pojačan ljudskom sagorevanjem fosilnih goriva, najveći je pojedinačni uzročnik klimatske krize.

Al ugljenik nije jedini gas koji ugrožava klimu Zemlje; međunarodni sporazumi obuhvataju i nekoliko drugih gasova, uključujući grupu fluoriranih (F) gasova.

Sumpor heksafluorid (SF6) spada u ovu potentnu porodicu: bezbojan, bez mirisa gas često se koristi za izolaciju dalekovoda.

Naš brzo elektrofikovani svet doveo je do značajnog porasta atmosferskih koncentracija SF6 ovog veka. I novo međunarodno istraživanje pokazuje da je Kina odgovorna za većinu ovih emisija u poslednjih deset godina.

Zašto je SF6 opasan?

Gasovi sa efektom staklene bašte variraju u svojoj potencijalnoj globalnoj grejnosti (GWP) – meri koliko toplotne energije apsorbuju po toni.

Sumpor heksafluorid ima GWP od oko 24.300 (u poređenju sa 1 za CO2) i očekuje se da će njegove emisije zadržati više od 1.000 godina u atmosferi.

“Bilo koje povećanje emisija SF6 ovog veka efektivno će promeniti radioaktivni bilans našeg planete (ravnotežu između dolazne energije od sunca i odlazne energije od Zemlje) daleko izvan višedecenijskog okvira aktuelnih klimatskih politika”, kaže koautor Ronald Prinn, direktor MIT zajedničkog programa i CGCS-a.

“Zato je imperativno da Kina i sve ostale nacije odmah preduzmu korake za smanjenje, a na kraju i eliminaciju, svojih emisija SF6.”

Kako se Evropa bori protiv emisija SF6?

U 2021. godini, SF6 iz Kine dostigao je 125 miliona tona CO2-ekvivalentnih emisija, što je ekvivalentno oko 1% ukupnih emisija ugljenika zemlje. To je uporedivo sa ukupnim nacionalnim emisijama CO2 Holandije ili Belgije.

Pošto se Kina ne nalazi na spisku industrijskih zemalja koje je sastavila UN konvencija o klimi devedesetih godina prošlog veka, nije pod istim obavezama kao evropske zemlje kada je reč o suzbijanju emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Smanjenjem korišćenja SF6 u električnoj opremi, zemlje su smanjile svoje emisije SF6 u poslednjih 30 godina. Ali ne dovoljno da nadoknade porast iz zemalja u razvoju koje se suočavaju sa rapidnim rastom potražnje za električnom energijom i brzim usvajanjem tehnologija obnovljive energije.

Kako su emisije SF6 porasle u Kini?

Emisije SF6 iz Kine gotovo su se udvostručile sa 2,6 gigagrama (Gg) godišnje u 2011. godini – kada su činile 34% globalnih emisija – na 5,1 Gg godišnje u 2021. godini, kada su iznosile 57%.

To su otkrili istraživači na Zajedničkom programu MIT o promeni klime i politici, Univerzitetu Fudan, Univerzitetu Peking, Univerzitetu u Bristolu i Centru za meteorološka posmatranja Kineske meteorološke uprave.

Porast kineskih emisija SF6 tokom perioda od 10 godina nadoknadio je smanjenje emisija drugde u svetu, prema studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications prošlog meseca.

“Primena praksi održavanja koje minimiziraju stope curenja SF6 ili korišćenje opreme bez SF6 ili zamena SF6 u energetskoj mreži biće korisna za smanjenje gasova sa efektom staklene bašte u Kini”, kaže glavni autor Minde An, postdoktorand u Centru za globalne promene (CGCS) na MIT-u.

“Naše nalaze vidimo kao prvi korak u kvantifikovanju problema i identifikovanju načina za njegovo rešavanje.”

Da bi napravili svoje proračune, istraživači su koristili podatke sa devet stanica unutar kineske mreže, uključujući jednu u Naprednom globalnom atmosferskom eksperimentu (AGAGE).

Za poređenje, globalne ukupne emisije posmatrane su sa pet relativno nezagađenih AGAGE “pozadinskih” stanica širom sveta.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap