fbpx

Dogovoren istorijski sporazum o zaštiti otvorenog mora

Dogovoren istorijski sporazum o zaštiti otvorenog mora
Foto: Tanguy Sauvin, Unsplash

Države članice UN konačno su se složile sa tekstom o prvom međunarodnom ugovoru za zaštitu otvorenog mora, krhkog i vitalnog blaga koje pokriva skoro polovinu planete.

Nakon godina pregovora, pregovarači iz više od 100 zemalja završili su sporazum UN – dugo očekivani korak za koji ekološke grupe kažu da će pomoći da se preokrenu gubici morskog biodiverziteta i osigura održivi razvoj.

„Brod je stigao do obale“, saopštila je predsedavajuća konferencije Rena Li u sedištu UN-a u Njujorku u subotu veče, uz bučan i dug aplauz delegata.

Pravno obavezujući pakt o očuvanju i osiguranju održivog korišćenja biodiverziteta okeana, o kome se raspravlja već 15 godina, konačno je dogovoren nakon pet rundi dugotrajnih pregovora predvođenih UN.

Sporazum se smatra ključnom komponentom u globalnim naporima da se 30 odsto svetskog kopna i mora stavi pod zaštitu do kraja decenije, što je cilj poznat kao „30 prema 30“ dogovoren u Montrealu, u Kanadi, u decembru prošle godine.

Ugovor će takođe obavezati zemlje da sprovode procene uticaja predloženih aktivnosti na životnu sredinu na otvorenom moru.

Ekonomski interesi su bili glavna prepreka tokom poslednje runde pregovora, koja je počela 20. februara, pri čemu su zemlje u razvoju tražile veći udeo plena od „plave ekonomije“, uključujući transfer tehnologije.

Sporazum o podeli prednosti „morskih genetskih resursa“ koji se koriste u industrijama poput biotehnologije takođe je ostao predmet spora do kraja, odugovlačeći razgovore.

Šta je otvoreno more?

Otvoreno more počinje na granici ekskluzivnih ekonomskih zona zemalja, koje se protežu do 370 km (200 nautičkih milja) od obale. Iza te tačke, mora nisu pod jurisdikcijom nijedne zemlje.

Iako otvoreno more obuhvata više od 60 procenata svetskih okeana i skoro polovinu površine planete, ono dugo privlači mnogo manje pažnje od obalnih voda i nekoliko kultnih vrsta.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap