fbpx

Srpske kompanije sve svesnije svog uticaja na životnu sredinu

Srpske kompanije sve svesnije svog uticaja na životnu sredinu
Ilustracija: Redgreystock, Freepik

Sve više srpskih kompanija usvaja ESG strategiju koja objedinjuje pitanja životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja.

Šta je ESG strategija

Pojednostavljeno – ESG kriterijumi su set standarda koje investitori razmatraju ukoliko imaju težnju da ulažu novac u ekološki-društveno korisne projekte.

Pod pritiskom koji stvaraju zakonodavstvo i društveni trendovi, a u svetlu borbe protiv klimatskih promena, u poslednjih nekoliko godina kompanije su počele su da usvajaju skup standarda koji usmeravaju korporativne politike kako bi bile u skladu sa konceptima održivog razvoja u oblastima životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja – ESG (Environmental, Social & Governance).

Kroz ESG, kompanije, između ostalog, razmatraju ukupni uticaj na životnu sredinu i potencijalne rizike i prilike sa kojima se suočavaju zbog ekoloških problema, kao što su klimatske promene i mere za zaštitu prirodnih resursa. 

Potrošnja energije i efikasnost, ugljenični otisak – uključujući emisije gasova staklene bašte – upravljanje otpadom, zagađenje vazduha i vode, iscrpljivanje prirodnih resursa samo su neki od faktora koje kompanije moraju da uzmu u obzir u ESG izveštavanju.

Benefiti primene ove strategije su veliki, istraživanja su pokazala da ESG ima potencijal da smanji troškove, poveća performanse i poveća lojalnost potrošača i zaposlenih.

Procenjuje se da će tržište ESG investicija dostići 39 milijardi evra ove godine.

Danas 88 odsto kompanija na svetskoj berzi ima uspostavljene ESG strategije, a više od 90 korporativnih giganata dalo je “klimatsko obećanje” da će do 2040 dotići neto nulu.

Ipak, postoji zabrinutost da pogrešna upotreba ESG može da dovede do grinvošinga kompanija.

Stručnjaci upozoravaju da do toga dolazi između ostalog iz zbog nedostatka stručnih ljudi na ključnim pozicijama. A Forum za korporativno upravljanje Harvardove pravne škole ističe da višefunkcionalni tim višeg menadžmenta – ESG komitet – može biti kritičan za pokretanje razvoja i implementacije ESG strategije kompanije.

Srpske kompanije i ESG

Iako Srbija sveukupno kaska u borbi protiv klimatskih promena, srpske kompanije prepoznaju važnost uspostavljanja standarda koji će im pomoći da smanje svoje emisije. 

Ovo je pokazalo istraživanje o primeni ESG koje je AmCham je u saradnji sa konsultantskom kućom Kearney sprovela među svojim članicama.

Čak 84 odsto kompanija koje je Kearney anketirao reklo je da su razvile ESG strategiju, a 69 odsto to smatra strateškim prioritetom. Više od polovine reklo je da ulaže značajne napore u svoje ESG izveštavanje. 

U maju mesecu održan je i prvi ESG biznis hab na kom su kompanije sa uspostavljenim strategijama podelile svoja iskustva, a SBB predstavio ESG komitet – telo koje ima sveukupnu odgovornost za efikasno funkcionisanje ESG politike kompanije. Samo mesec dana kasnije ova kompanija je saopštila da se pridružila inicijativi Globalni dogovor Ujedinjenih nacija u Srbiji.

Inicijativa okuplja predstavnike vlada, gradova, kompanija, akademskih institucija, civilnog društva i sindikata koji su se obavezali da će poštovati deset univerzalnih principa iz oblasti ljudskih, radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije u cilju postizanja zdravih industrijskih odnosa kao efikasnog sredstva za obezbeđivanje dostojnog rada i inkluzivnog rasta.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap