fbpx

Velika analiza UN fondacije: Šta nas čeka u 2023.

Velika analiza UN fondacije: Šta nas čeka u 2023.
Foto: Markus Spiske / Unsplash

Kada je reč o klimatskim promenama, 2022. donela je važan napredak u borbi protiv klimatskih promena nakon što je svet preduzeo nekoliko važnih koraka da obuzda klimatsku krizu, međutim njen uticaj se i dalje pogoršava.

Stručnjaci Ujedinjenih nacija za klimu i životnu sredinu analizirali su 2022. godinu u kontekstu klimatskih promena i objavili svoja predviđanja za 2023.

Napredak u 2022. važan, ali nedovoljan

Sjedinjene Američke Države su donele svoje prvo klimatsko zakonodavstvo. Zakon o smanjenju inflacije ubaciće 369 milijardi dolara javne potrošnje i poreskih kredita u američku ekonomiju kako bi se podstakla čista energija, čista infrastruktura i otpornost na klimu u narednoj deceniji.

Australija je izabrala vladu za klimatske akcije koja je brzo podigla klimatske ciljeve zemlje i donela zakone koji su u skladu sa tim. U Brazilu je predsednik Luiz Inasio Lula da Silva pobedio na platformi koja je uključivala zaustavljanje i preokretanje seče šuma Amazona. A na COP 27 samitu u Egiptu, države učesnice su se složile da razviju nove aranžmane finansiranja koji mogu mobilisati resurse za pomoć privredama u razvoju koje direktno – i nesrazmerno – pate od uticaja klimatskih promena.

Istovremeno, klimatska kriza je postala još akutnija jer emisije i dalje rastu alarmantnom brzinom. Ove godine je bilo svakodnevnih podsetnika na sve teže i nepovratne posledice koje će uslediti ako dozvolimo svetu da pređe prag zagrevanja od 1,5°C u predindustrijskim vremenima — od katastrofalnih poplava u Pakistanu i Kini, preko rekordnih toplotnih talasa u SAD i Evropi, do velike suše u Africi i rekordnog topljenja leda na polovima.

Jasnije je nego ikad da su klimatske promene isprepletane sa drugim velikim krizama sa kojima se svet suočava tako što ih podstiču i igraju ključnu ulogu u tome kako radimo na njihovom rešavanju. Uzmimo za primer rusku invaziju na Ukrajinu, koja tera Evropu da plaća ekonomske i bezbednosne posledice sopstvene zavisnosti od fosilnih goriva i nameće kratkoročne odluke koje će imati dugoročne posledice. Te odluke će odrediti da li se tranzicija kontinenta od fosilnih goriva ubrzava ili usporava zaključavanjem prljavije infrastrukture u potrazi za brzim oslobađanjem od rastućih cena energije. Ovo je zauzvrat izazvalo globalnu krizu sigurnosti hrane. Kombinacija rastućih cena energenata, klimatskih suša i smanjenja ukrajinskog izvoza poljoprivrednih proizvoda gurnula je opasno rastegnut globalni prehrambeni sistem na ivicu.

Evo bližeg pogleda na stanje u 2022. i šta to znači za klimatske akcije 2023. godine.

COP 27 / Foto: UNclimatechange / KiaraWorth

Klimatska diplomatija i COP 28

Uprkos nedostatku rokova za pregovore, važan napredak za klimatsku pravdu i klimatsku diplomatiju dogodio se na COP 27. Zemlje su uspešno pregovarale o dugo traženom sporazumu za uspostavljanje paketa aranžmana za finansiranje, uključujući novi fond za „gubitak i štetu“ koji će pomoći u kompenzaciji ekonomija u razvoju koje pate od razornih efekata klimatskih promena.

Pokretanje inicijative Ranih upozorenja za sve od strane generalnog sekretara UN-a takođe je stavilo u fokus ranjive zemlje na COP 27.

Inicijativa ima za cilj da osigura da svaka osoba na Zemlji bude zaštićena predviđanjem katastrofa, pripravnošću i odgovorom u narednih pet godina. U stvari, hitna potreba za sistemima ranog upozoravanja bila je toliko važna da se po prvi put našla u glavnoj odluci, poznatoj kao Plan implementacije Šarm el Šeika.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš se takođe fokusirao na nedržavne aktere i iskoristio je trenutak da pokrene preporuke koje je razvila njegova Ekspertska grupa na visokom nivou o neto-nultim obavezama nedržavnih subjekata (HLEG). Nezavisna grupa je stvorena kako bi se pozabavila „deficitom kredibiliteta i viškom konfuzije u vezi sa smanjenjem emisija i neto nultim ciljevima uspostavljanjem standarda i mera kojih se mora pridržavati da bi se obezbedila akcija i borba protiv zelenog pranja“.

Predikcije za 2023.

„Ništa što se dogodilo na COP 27 neće umanjiti rastući pritisak na zemlje da pokažu na COP 28 u Dubaiju da će preduzeti hitne i odlučne mere kako bi ciljevi Pariskog sporazuma bili na dohvat ruke”, istakli su Pit Ogden, potpredsednik za klimu i životnu sredinu i Rajan Hobert, generalni direktor za klimu i životnu sredinu UN Fondacije.

Posebnu pažnju treba usmeriti na Globalnu analizu, koja, prema Pariskom sporazumu, treba da se objavljuje svakih pet godina kako bi se ocenio napredak implementacije u odnosu na ciljeve sporazuma. Prva globalna analiza započeta je 2022. na tehničkom nivou i kulminiraće na COP 28, ali ostaje velika neizvesnost o tome šta će ovaj poduhvat isporučiti.

Pregled koji nam jednostavno govori ono što već znamo – da smo skrenuli sa puta – bio bi ozbiljan minus. Zemlje su takođe postavile važne rokove za uspostavljanje novog globalnog cilja za prilagođavanje do COP 28, kao i za postizanje napretka i ispunjavanje brojnih postojećih obaveza finansiranja klimatskih promena. Oni se kreću od toga kako da se uspostavi mehanizam za „gubitak i štetu“ do ispunjavanja drugih postojećih finansijskih obaveza koje razvijene ekonomije do sada nisu uspele da ispune, uključujući 100 milijardi dolara za finansiranje ekonomija u razvoju koje je obećano počevši od 2020.


Klimatske finansije

Nakon decenija zalaganja za namensko finansiranje kako bi se pomoglo ranjivim zemljama da se izbore sa uticajima klimatske krize u čijem eskaliranju su malo ili nimalo doprinele, ekonomije u razvoju i partneri konačno su odgovorili potvrdno. Ovi resursi, od kojih će neki biti isporučeni kroz novi mehanizam za gubitak i štetu dogovoren na COP 27, pomoći će zemljama u razvoju da se izbore sa sušama, poplavama, olujama i drugim klimatskim katastrofama. Nakon ovog značajnog sporazuma, fokus se sada pomera na pronalaženje načina da ovaj fond postane operativan i da bude u stanju da prima značajne doprinose za ispunjavanje svog ogromnog zadatka. Na COP 27, zemlje su sebi dale godinu dana da uspostave ovaj novi fond za gubitke i štete i da shodno tome organizuju druge puteve i kanale finansiranja.

Predikcije za 2023.

Pored gubitaka i štete, 2023. zemlje će morati da se pozabave i drugim važnim pitanjima klimatskog finansiranja. Ovo uključuje da li i kako razvijene ekonomije konačno mogu da dostignu prag od 100 milijardi dolara javnog i privatnog finansiranja borbe protiv klimatskih promena za privrede u razvoju.

Razvijene ekonomije pod rastućim pritiskom da reformišu i kapitalizuju međunarodne finansijske institucije, kao što je Svetska banka, kako bi mogle više da ulažu u klimatske napore, privlače privatni kapital i pomažu ranjivim zemljama da pobegnu iz ciklusa katastrofa i dugova. Pomno ćemo pratiti kako će se ovo odvijati 2023., uključujući i finansijski samit u Parizu u junu 2023. i godišnje sastanke Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda koji će se održati u Maroku sledeće jeseni.


Sistem prehrane i klimatske promene

2022. je verovatno bila prelomna godina za hranu i poljoprivredu na klimatskoj sceni. Ruska invazija na Ukrajinu postavila je sigurnost hrane na vrh geopolitičke agende. Hrana i poljoprivreda već dobijaju na značaju na međunarodnoj agendi o klimi, nadovezujući se na zamah i svest stvorenu na Samitu o sistemima hrane UN 2021.

Sa sistemima za ishranu koji proizvode do trećine svih emisija gasova staklene bašte, nova pozicija hrane i poljoprivrede kao primarne klimatske brige bila je očigledna svuda na COP 27. Ne samo da je poljoprivreda prvi put dospela na listu tematskih dana, već je i broj paviljona sa celodnevnim programom o hrani i poljoprivredi skočio sa nula na pet. Nekoliko velikih međunarodnih inicijativa za hranu i poljoprivredu, kao što su Poljoprivredna inovacijska misija za klimu (AIM for Climate), Inicijativa za hranu i poljoprivredu za održivu transformaciju (FAST) egipatskog predsedništva i Globalni izazov za đubrivo predvođen SAD, uspostavljeno je ili ojačano na COP 27. A poljoprivreda je bila jedno od glavnih pitanja istaknutih u Planu implementacije Šarm el Šeika, uz uspostavljanje četvorogodišnjeg zajedničkog plana rada kako bi se osiguralo da hrana i poljoprivreda ostanu na međunarodnom planu o klimi u narednim godinama .

Predikcije 2023.

“Biće mnogo prilika za dalji napredak u oblasti hrane, poljoprivrede i klime u narednoj godini — zahvaljujući novootkrivenoj istaknutosti na globalnoj klimatskoj agendi”, navode analitičari UN Fondacije

Kako navode u analizi, očekuje se da će se u 2023. zemlje i drugi partneri konsolidovati i proširiti nedavna dostignuća u poljoprivrednim inovacijama i baviti se otpornošću na klimu i ublažavanjem iste, uključujući male farmere u oblasti agroekologije.

Po prvi put, Organizacija UN za hranu i poljoprivredu najavila je da će na COP 28 razviti plan za smanjenje emisija iz prehrambenih i poljoprivrednih sistema u skladu sa ciljem održavanja temperature iznad 1,5°C.

Inicijativa AIM za klimu, koju predvode Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeni Arapski Emirati, a čiji je partner Fondacija UN, održaće veliki samit u Vašingtonu, u maju, a očekuje se da će rad inicijative biti istaknut na COP 28 s obzirom na to da su UAE domaćin.


klimatske promene 2023
Foto: Hiroko YoshiiUnsplash

Okeni

2022. je bila dugo očekivana „Super godina okeana“ i nije razočarala. Tokom godine, okean je zauzimao centralno mesto, uključujući Samit u Brestu, konferenciju Naš okean u Mikronezijskoj Republici Palau i Konferenciju UN o okeanu u Lisabonu. Zajedno, ove konferencije su istakle kritičnu ulogu koju okean igra u podršci ljudskom blagostanju u celini, od bezbednosti hrane do prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promena. Prepoznajući ovo, vlade, kompanije i akteri civilnog društva su se obavezali da će se pozabaviti čitavim spektrom okeanskih izazova i obezbediti milijarde dolara potrebnih sredstava za akciju okeana. Najznačajniji su bili obnovljeni napori u borbi protiv ilegalnog ribolova, zaštiti i obnavljanju morskih i obalnih ekosistema i promovisanju klimatskih akcija zasnovanih na okeanima, kao što je dekarbonizacija brodarstva i povećanje obnovljive energije na moru.

Postojale su i velike prekretnice za okean 2022. godine na „neokeanskim“ globalnim forumima kao što su Svetska trgovinska organizacija, gde su se članice složile da zabrane štetne subvencije za ribarstvo, i Skupština UN za životnu sredinu, koja je pristala da započne pregovore o obavezujućem globalnom sporazumu da se okonča zagađenje plastikom. COP 27 je takođe podstakao „poplavljivanje“ klimatskih akcija, uz obnovljenu posvećenost formalnom dijalogu o okeanu/klimi, kao i stotinama događaja fokusiranih na okean i, po prvi put, fizičkim paviljonom o okeanu koji je služio kao središte za okeansko-klimatsku zajednicu.

Predikcije za 2023.

U narednoj godini treba očekivati nastavak stavljanja okeana u centar globalne svesti i prepoznavanje okeana kao izvora rešenja za čovečanstvo.

Rešenja za klimatske promene, bezbednost hrane i energetsku stabilnost, zasnovana na okeanima, dobiće veće priznanje 2023. To uključuje rad Međunarodne pomorske organizacije (IMO) na ubrzavanju dekarbonizacije globalnog sektora brodarstva, kao i ponovni pritisak na vlade širom sveta da razviju čiste izvore energije zasnovane na okeanu, kao što su vetar na moru u SAD i Evropi i konverzija okeanske toplotne energije u velikim okeanskim državama na Pacifiku.

Ključni momenti okeana u narednoj godini će uključivati Konferenciju o našem okeanu u Panami u martu, koja ja bi trebalo da nametne nove obaveze za očuvanje okeana i akciju; završna runda pregovora o morskom biodiverzitetu u oblastima izvan nacionalne nadležnosti; i kritični sastanak IMO-a u julu koji će utvrditi da li međunarodni pomorski sektor može da smanji emisije u skladu sa ciljevima Pariza i potencijalno čak postaviti cenu za čitav sektor za emisije ugljenika. Očekujte da će okean takođe igrati istaknutu ulogu na COP 28, s obzirom na to da UAE domaćini već naglašavaju ulogu okeana i priobalnih ekosistema u ublažavanju klimatskih promena. 2022. je možda bila prva „super godina“ za okean, ali sigurno neće biti poslednja jer se zamah povećava uoči sledeće konferencije UN o okeanu 2025.


Adaptacija i otpornost

Najnovije istraživanje o klimi Međuvladinog panela za klimatske promene je jasno: milioni ljudi su već izloženi akutnoj nesigurnosti hrane i vode izazvanoj klimom, a napredak u prilagođavanju uticajima klimatskih promena je neujednačen, fragmentiran i nedovoljan da spreči patnju i gubitak života.

Deo izazova u rešavanju ovih uticaja je bio i nedostatak finansiranja, pošto raspoloživa finansijska sredstva iznose otprilike 10% potrebnih i ne dopiru do onih koji su na prvim linijama klimatskih promena, kao što su mali poljoprivrednici, čiji prihodi u potpunosti zavise od povoljnih klimatskih uslova.

Zabrinjavajuće je to što, dok dnevni gubici koji se pripisuju klimatskim uticajima premašuju 200 miliona dolara, pregovarači na COP 27 nisu zvanično stavili na dnevni red finansiranje adaptacije.

Predikcije za 2023.

Pregovarači sada imaju okvir za globalni cilj prilagođavanja klimatskim promenama, koji bi trebalo da bude razvijen i dogovoren na COP 28. Okvir bi obezbedio veću odgovornost za akciju prilagođavanja i obezbedio finansiranje potrebno za postizanje globalnog cilja, uključujući pojačavanje pritiska na razvijenim ekonomijama da isporuče dodatnih 40 milijardi dolara godišnje za finansiranje adaptacije do 2025. koje su obećale na COP 26.

Iz UN Fondacije ističu da su uzbuđeni zbog novih globalnih inicijativa, kao što je Rano upozorenje za sve. Ova inicijativa brzo dobija podršku jer rana upozorenja i rana akcija spašavaju živote — i izuzetno su isplativi. Konačno, kako navode, žele da vide više inovativnih novih poslovnih modela koji će podržati otpornost onih na prvim linijama klimatskih promena, kao što su mali farmeri iz inicijativa poput AIM for Climate, koja nastoji da poveća 8 milijardi dolara investicija koje su već mobilisane za inovacije u klimatski pametnoj poljoprivredi i prehrambenim sistemima do 10 milijardi dolara do COP 28.


Međuvladin panel o klimatskim promenama

IPCC je 2022. objavio dva velika izveštaja kao deo svog šestog ciklusa procene. Februarski izveštaj o uticajima klimatskih promena, prilagođavanju i ranjivosti otkrio je da svet nije na putu da postigne klimatski bezbednu budućnost.

Klimatske promene već imaju negativan uticaj na milijarde ljudi i ekosisteme, a akcije za prilagođavanje klimatskoj krizi zaostaju za onim što je potrebno da bi se sprečili najgori uticaji klimatskih promena.

Aprilski izveštaj o ublažavanju klimatskih promena otkrio je da je decenija od 2010. do 2019. imala najveći porast emisija gasova staklene bašte u istoriji čovečanstva, ali dok se prozor za ograničavanje zagrevanja na 1,5°C brzo zatvara, u svakom sektoru postoje održive strategije koje bi mogle da ograniče emisije.

Predikcije za 2023.

2023. će biti važna godina za IPCC u kojoj će završiti svoj trenutni ciklus procene objavljivanjem konačnog izveštaja, a u kom će sakupiti sve svoje nalaze i započeti prelazak na sledeću seriju izveštaja. Šesti ciklus procene biće zaključen Sinteznim izveštajem, koji će, kako se očekuje, biti objavljen u martu.

Izveštaj će spojiti i rezimirati nalaze iz tri izveštaja radnih grupa i tri specijalna izveštaja iz ovog ciklusa i poslužiće kao glavni input IPCC-a za Globalnu analizu.

Takođe 2023. godine, IPCC će započeti tranziciju ka svom sedmom ciklusu procene, sa izborom za novo rukovodstvo i pomeranjem fokusa na teme predviđene u sledećem ciklusu, uključujući poseban izveštaj o gradovima i urbanim područjima.Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap