fbpx

Lemuri sa Madagaskara ugroženi zbog klimatskih promena

Lemuri sa Madagaskara ugroženi zbog klimatskih promena
Foto: Deb Dowd, Unsplash

Da li se lemuri mogu prilagoditi klimatskim promenama zahvaljujući visokoj reprodukciji?

Oni su mali, imaju visoku stopu reprodukcije i žive u šumama Madagaskara. Tokom petomesečne kišne sezone, potomci se rađaju i stvara se masni jastučić da preživi hladnu sušnu sezonu kada je hrana oskudna. Ali šta se dešava kada kišna sezona postane suva, a suva toplija?

Efekti klimatskih promena su uglavnom proučavani kod velikih, dugovečnih vrsta sa niskom reproduktivnom stopom. Mali sisari sa visokom stopom reprodukcije obično ne mogu da se dobro prilagode promenljivim uslovima životne sredine, tako da su malo proučavani u kontekstu klimatskih promena.

Klaudija Fihtel i Peter Kapeler iz Nemačkog centra za primate — Lajbnic institut za istraživanje primata (DPZ) već dugi niz godina istražuju lemure na Madagaskaru i tako su izgradili jedinstveni skup podataka kako bi popunili ovu prazninu u znanju.

Identifikovanje trendova sa dugoročnim podacima

Tokom perioda od 26 godina, od 1994. do 2020, Peter Kapeler i Klaudia Fihtel proučavali su demografsku strukturu populacije mišjeg lemura u istraživačkoj stanici DPZ na Madagaskaru. Klimatski podaci iz istog perioda pokazuju da je kišna sezona u ovom regionu postajala sve sušnija, a sušna sve toplija.

Oni su sada analizirali ove podatke zajedno sa kolegama sa Univerziteta u Cirihu i otkrili sve veći mortalitet u kombinaciji sa porastom reproduktivnih stopa.

„Ovi suprotni trendovi sprečili su kolaps populacije mišjih lemura, ali su ipak doveli do destabilizacije populacije, jer je ionako brz životni ciklus životinja dodatno ubrzan“, kaže Klaudija Fihtel.

Povećava se rizik od izumiranja

Promenjive veličine populacije zbog klimatskih promena predstavljaju veliku pretnju životinjama i mogu dovesti do izumiranja vrste.

„Naši rezultati pokazuju da je čak i životinjska vrsta koja je navodno sposobna da se lako prilagodi promenljivim uslovima životne sredine zahvaljujući visokoj stopi reprodukcije ugrožena u svom opstanku zbog klimatskih promena“, kaže Peter Kappeler.

Ovo je loša vest, s obzirom da su lemuri koji se javljaju samo na Madagaskaru najugroženiji sisari na svetu.

“U budućnosti bi trebalo uključiti i podatke o demografskoj stabilnosti populacije prilikom klasifikacije rizika od izumiranja životinjske vrste. Pošto su za to potrebni podaci iz dugoročnih posmatranja, to još nije moguće za mnoge životinjske vrste”, kaže Klaudia Fihtel.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap