fbpx

Grinvošing: EU staje na put lažnim tvrdnjama kompanija

Grinvošing: EU staje na put lažnim tvrdnjama kompanija

Kompanije će imati 10 dana da opravdaju zelene tvrdnje o njihovim proizvodima ili će biti suočene sa “efikasnim, srazmernim i odvraćajućim” kaznama navodi se u novom dokumentu EU koji je okrenut ka borbi protiv grinvošinga.

Uvid u ovaj dokument imao je Gardijan.

Naduvane tvrdnje kompanija o njihovim ekološkim proizvodima rastu zajedno sa svešću javnosti o globalnom grejanju poslednjih godina.

Istraživanje iz 2020. godine otkrilo je da je 53% tvrdnji o zelenim proizvodima bilo “nejasno, zabludno ili neosnovano”. U drugom istraživanju, objavljenom iste godine, vlasti su izrazile sumnju da je čak 42% tvrdnji da su proizvodi zeleni zapravo “lažne ili varljive”.

Kako navodi Gardijan prva direktiva EU biće na snazi od marta, a i primoraće kompanije da se odreknu grinvošinga i da se drže zakonskih odredbi.

Evropska organizacija potrošača (Beuc) navela je da “snažno” podržava plan da se pojača nadzor tržišta u borbi protiv grinvošinga, međutim ističu:

“Budući zakon o grinvošingu biće dobar samo ako kontrola bude dobra”, rekla je Monike Gojens, direktorka BEUC. “Vlasti bi trebalo redovno da kontrolišu zelene tvrdnje, javno objavljuju svoje nalaze i ida kažnjavaju kompanije koje varaju potrošače.”

Direktiva o grinvošingu ne navodi koje kazne bi trebalo da sprovode zemlje članice.

Komisija je odbila da komentariše nacrt koji je procurio, u kojem se navodi da očekuje da će zakon uštedeti do 7 miliona tona emisije CO2 u periodu od 15 godina.

U EU se trenutno koristi više od 200 ekoloških nalepnica, međutim istraživanje Evropske komisije pokazalo je da je polovina postupaka verifikacije nalepnica bila slaba ili nije ni posotojala. Nova direktiva bi trebalo da utvrdi jasne definicije onoga što predstavlja zelene tvrdnje i njihovo kršenje, zajedno sa preciznim kriterijumima za kompanije kako da potkrepe svoje tvrdnje.

Ona obavezuje kompanije da potkrepe ekološke tvrdnje koristeći standardizovanu analizu životnog ciklusa proizvoda koja pokriva sve uticaje na životnu sredinu, sa važnim podacima – uključujući sertifikat o usklađenosti – koji bi bio dostupan javnosti putem QR koda ili veb veze.

Države EU moraće da osnaže aktuelne institucije ili postave nova tela koja će da pokreću istrage, vrše redovne provere i sprovode novi zakon, kaže nacrt.

Neki stručnjaci su upozorili da predlog koji je procurio nije regulisao vrstu metoda „uklanjanja ugljenika“ koja bi se mogla prihvatiti u šemama kompenzacije.

Nacrt i dalje omogućava kompanijama za fosilna goriva da „nadoknade“ svoje emisije kroz projekte uklanjanja CO2, kao što je ulaganje u forestaciju, koje iako na papiru lepo zvuči u realnosti ima visok rizik od preokreta zbog propadanja drveća, požara ili drugih posledica globalnog zagrevanja.

Poslovne grupe su takođe izrazile zabrinutost da bi inicijativa mogla da bude zamućena sa drugim zakonodavstvom EU o borbi protiv grinvošinga..

„EU mora da izbegne stvarni rizik od preklapanja i kontradikcija sa postojećim inicijativama“, rekao je Pedro Oliveira, direktor pravnih poslova BusinessEurope. „Evropska poslovna zajednica očekuje od EU da pažljivo razmotri i potkrepi sva dodatna pravila u ovom već uređenom prostoru u duhu ’bolje regulative’.

Zvaničnik EU je rekao da je došlo do preklapanja sa drugim predlozima zelenih dogovora jer je osoblje Komisije prvobitno dobilo instrukcije da pripremi zakonodavne dosijee o sličnim temama za različite komesare.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap