fbpx

Javni poziv za podršku u upravljanju biootpadom

Javni poziv za podršku u upravljanju biootpadom
Foto: Markus Spiske, Unsplash

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uputio je javni poziv jedinicama lokalne samouprave da se prijave na konkurs za upravljanje biootpadom kao obnovljivim izvorom energije.

Tehnologija kojom se biorazgradivi otpad (npr. organski otpad iz domaćinstava, poljoprivrede, parkova i bašti) pretvara u biogas jedno je od ekološki najprihvatljivijih rešenja za njegovu preradu.

Za najmanje tri lokalne samouprave izabrane putem ovog poziva, UNDP će izraditi Studiju kako bi se utvrdio potencijal biootpada raspoloživog na njihovoj teritoriji i dale preporuke za investicije u preradu biootpada radi proizvodnje biogasa i komposta.

Kako navode iz UNDP inicijativa ima za cilj da podstakne sprovođenje Zelene agende u Srbiji, budući da će proizvodnja komposta i biogasa iz biootpada doprineti smanjenju organskog otpada i emisija gasova sa efektom staklene bašte, kao i kreiranju novih radnih mesta, posebno u ruralnim područjima.

Zainteresovane JLS više detalja o pozivu mogu da pronađu na internet stranici: https://zelena-agenda.euzatebe.rs/rs/konkursi.

Prijave su otvorene do 25. maja 2023. godine. u 17:00 časova, a prijavni formular se može preuzeti na linku: https://bit.ly/3lBdiqx.

Ovaj poziv je objavljen u okviru projekta ,,Potencijal proizvodnje biogasa iz biootpada u urbanim i prigradskim regionima”, koji uz podršku Republike Slovačke i Nemačke razvojne banke (КfW), sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap