fbpx

Izveštaj o stanju životne sredine: Koliko je zagađena Srbija

Izveštaj o stanju životne sredine: Koliko je zagađena Srbija
Foto: Nikola Knezevic, Unsplash

Najnoviji izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine daje uvid o stanju vazduha, voda i zemljišta u Srbiji.

Izveštaj o stanju životne sredine za 2020. godinu koji je početkom septembra usvojen na Vladi Srbije objavljen je na sajtu SEPA.

Kako navode iz SEPA Izveštaj omogućuje uvid u ostvarenje ciljeva i mera politike zaštite životne sredine koji su definisani strateškim i planskim dokumentima.

Izveštaj pokazuje da je 2020. godina bila sedma najtoplija godina u periodu od 1951. godine sa srednjom temperaturom vazduha od 11,7º C. U Beogradu je zabeležena deveta najtoplija godina od 1888. godine sa srednjom godišnjom temperaturom vazduha 13,9º C.

Korona i životna sredina

Iako je pad privredne aktivnosti u mnogim zemljama smanjio emisije polutanata u sve medijume životne sredine, to se nije odrazilo značajno na njen bolji status. Kako navode autori pojedina započeta, a i buduća istraživanja će pokazati eventualnu vezu između nivoa aerozagađenja i transmisije korona virusa u populaciji. Kao i posledice promena u načinu života u celom svetu na stanje životne sredine – kvalitet vazduha, vode i zemljišta na lokalnom i globalnom nivou.

Zagađenje vazduha

Emisije oksida sumpora

Ukupna emisija ove zagađujuće materije u 2020. godini iznosi 367,57 Gg. Najznačajnije emitovane količine potiču iz termoenergetskih postrojenja iz energetskog sektora.

Emisije oksida azota

Ukupna emisija ove zagađujuće materije u 2020. godini iznosi 83,13 Gg. Najznačajnije emitovane količine potiču iz energetskog sektora i hemijske industrije.

Emisije praškastih materija

Ukupna emisija ove zagađujuće materije u 2020. godini iznosi 10,30 Gg. Najznačajnije emitovane količine potiču iz termoenergetskih postrojenja iz energetskog sektora.

Emisije amonijaka

Ukupna emisija ove zagađujuće materije u 2020. godini iznosi 3,11 Gg. Najznačajnije emitovane količine potiču iz sektora intenzivne proizvodnje stoke i ribarstva.

Ovaj izveštaj potvrdio je nalaze prethodno objavljenog Izveštaja o kvalitetu vazduha u Srbiji za 2020. godinu – SO2 u Boru imao je konstantnu pojavu koncetracija opasnih po zdravlje ljudi.

Kvalitet voda

Autori izveštaja u zaključku ističu da su poslednji raspoloživi podaci za indikatore kvaliteta vode za 2019. godinu.

Ispravnost vode za piće i u fizičko-hemijskom i u mikrobiološkom smislu u 2019. godini ima 67,3% javnih vodovoda gradskih naselja;

Izveštaj je utvrio da dominantno zagađivanje voda u azotom i fosforom potiče iz komunalnih i industrijskih izvora koji preko kanalizacionih sistema svoje neprečišćene otpadne vode ispuštaju u vodoprijemnik. Te da najveće emitovane količine potiču iz postrojenja u okviru energetskog sektora i od JКP koja upravljaju otpadom i otpadnim vodama na nivou Opštine, zatim hemijske i mineralne industrije.

Kvalitet zemljišta

Na području Republike Srbije u 2020. godini identifikovano je 213 lokacija u kategoriji potencijalno kontaminirane i kontaminirane. Najveći udeo u identifikovanim lokacijama imaju lokacije upravljanja otpadom, 71,83% u okviru kojih se nalaze i nesanitarne deponije, kojima upravljaju jedinice lokalne samouprave.

Otpad

U Republici Srbiji je proizvedeno oko 9,57 miliona tona otpada. Od toga 68.000 t je opasan otpad. Na 11 sanitarnih deponija je odloženo 558568 t otpada. Ukupan broj aktivnih dozvola za upravljanje otpadom je 2.443.

U toku 2020. godine izvezeno je 424.071, a uvezeno je 296.523 tona otpada.

Ceo izveštaj možete videti ovde.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap