fbpx

Istraživanje: Životna sredina bitna građanima, ali im je standard važniji

Istraživanje: Životna sredina bitna građanima, ali im je standard važniji
Ilustracija: Ekologika

Samo 19% građana smatra da bi stanje životne sredine moglo da ugrozi njihovu egzistenciju pokazalo je poslednje istraživanje javnog mnjenja.

U istraživanju javnog mnjenja koje je sprovela organizacija Novi treći put od 19. do 25. decembra, na reprezentativnom uzorku na nivou Srbije od 1494 ispitanika, građani su imali priliku da daju svoje mišljenje i kada se radi o pitanjima životne sredine i energetike. 

U rangiranju potencijalnih pretnji koje se mogu dogoditi u 2023, građani Srbije u manjoj meri su evidentirali stanje životne sredine kao glavni problem. Samo 19% građana smatralo je da bi stanje životne sredine moglo da ugrozi njihovu egzistenciju, gde je u Beogradu taj procenat bio ubedljivo najveći sa 26% i među visokoobrazovanima širom Srbije sa 30%. Najveći broj ispitanika evidentirao je visoku inflaciju kao opasnost u 2023. (62%), kao i različite strahove koji su povezani sa energetikom, gde je strah od stabilnog snabdevanja električnom energijom bio na prvom mestu (44%). 

Ispitanici su imali priliku i da rangiraju po važnosti stanje životne sredine i životni standard, gde su obe teme kod većine ispitanika visoko rangirane. Najveći broj ispitanika, njih 44%, smatralo je da su obe teme od podjednake važnosti. Nešto više od jedne trećine ispitanika (35%) smatralo je obe teme važnim, ali je prioritet dalo životnom standardu. Samo 8% građana je obe teme smatralo važnim, a da je prioritet dat životnoj sredini. 

Kada se radi o ekstremnijim odgovorima, gde je isključiva važnost data samo jednoj od ove dve teme, 1% građana navelo je da je samo stanje životne sredine bitno, a njih 11% smatralo je da je samo životni standard bitan. Kada se radi o razlikama između različitih demografskih grupa, jedine važnije razlike su primetne kada se radi o godinama, obrazovanju i regionu gde ispitanici stanuju. Ispitanici ispod 30 godina u proseku su više vrednovali životni standard od životne sredine, kao i ispitanici koji žive u regionu Južne i Istočne Srbije, ali i ispitanici koji po obrazovanju imaju manje od srednje škole. Veću prednost životnoj sredini od životnog standarda davali su ispitanici iz Beograda i obrazovanje višeg od srednje škole.

Kada je u pitanju očekivanje od samog životnog standarda u 2023, primetan je pesimizam naših građana. Čak 58% ispitanika očekivalo je lošiji životni standard ove godine, 29% isti životni standard, a samo 12% ispitanika predviđalo je bolji životni standard.  U sferi energetike građani sa 65% smatraju da bi strateški bilo ispravno da Srbija uvozi prirodni gas od drugih dobavljača, a ne samo od Rusije. Iako dominantno vide Rusiju kao najvažnijeg političkog partnera (46%), u sferi trgovine na prvom mestu ubedljivo najviše rangiraju Evropsku uniju (75%), za koju smatraju da bi trebalo da i u budućnosti bude glavni ekonomski oslonac Srbije (51%).


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap