fbpx

Usvojen program zaštite prirode za period od 2021. do 2023. godine

Usvojen program zaštite prirode za period od 2021. do 2023. godine
Foto: Milica Spasojević, Unsplash

U skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i pratećim podzakonskim aktima pripremljen je Program zaštite prirode Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine, koji je Vlada usvojila 20. maja 2021. godine saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Ovim programom se revidira Predlog strategije zaštite prirode Republike Srbije za period od 2019. do 2025. godine, a u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, Strateškim planom UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period od 2011-2020. godine, Aiči ciljevima zaštite biodiverziteta i odlukama donesenim na redovnim zasedanjima Konferencija članica ove konvencije, i drugim potvrđenim međunarodnim ugovorima za zaštitu prirode, očuvanje biološke raznovrsnosti i promene klime.

Izrada Predloga strategije zaštite prirode Republike Srbije započeta je u okviru projekta „Planiranje očuvanja biološke raznovrsnosti na nacionalnom nivou kao podrška implementaciji Strateškog plana UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period od 2011. do 2020. godine u Republici Srbijiˮ, koji je finansiran od strane Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) u saradnji sa UNDP. Ovim dokumentom je izvršena revizija prve Strategije biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine sa Akcionim planom.

Na osnovu stanja biološke i geološke raznovrsnosti i raznovrsnosti predela, Programom su definisani opšti i posebni ciljevi i mere za unapređenje sistema zaštite prirode i očuvanje biodiveriteta koji su jasno određeni, merljivi, prihvatljivi, realni i vremenski određeni u Akcionom planu za sprovođenje Programa zaštite prirode koji čini njen sastavni deo.

Sprovođenjem ovog Programa obezbeđuje se primena ciljeva i mera Strategije Evropske unije o biodiverzitetu do 2030, sa planiranim nastavkom primene nakon usklađivanja EU Strategije, kao i ovog programa sa Globalnim strateškim planom za biodiverzitet koji se nalazi u postupku razmatranja i usvajanja u okviru UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti.

Program zaštite prirode Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine možete preuzeti ovde.Foto


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap