fbpx

Zašto građani plaćaju zagađenja velikih kompanija

Zašto građani plaćaju zagađenja velikih kompanija
Foto: Maxim Tolchinskiy, Unsplash

Poreski obveznici su prečesto prisiljeni da plaćaju za čišćenje ekološke štete dok odgovorne kompanije izbegavaju troškove, saopštio je u ponedeljak Evropski revizorski sud.

Evropska komisija predložiće ove godine set pravila kojima će prisiliti kompanije da pronađu i otklone rizike po ljudska prava i životnu sredinu u svojim lancima snabdevanja. Međutim Revizorski sud podseća da je dosadašnja praksa EU manjkava i da u pojedinim slučajevima kompanije ne moraju da “očiste za sobom”.

„Zagađivači moraju da plate ekološku štetu koju nanesu“, rekao je autor izveštaja Viorel Stefan. „Međutim, do sada su evropski poreski obveznici bili prečesto primorani da snose troškove koje su zagađivači trebali da plate.“

Revizori su pregledali uzorak od 42 projekta čišćenja životne sredine, potpomognutih sredstvima EU od 180 miliona evra, kako bi se popravila pitanja poput industrijskog zagađenja i zagađenih deponija u Italiji, Poljskoj i Portugaliji.

Otprilike trećina novca potrošena je na kontaminirana mesta oštećena toliko da zagađiači ne mogu biti identifikovani. U drugim slučajevima, poreski obveznici iz EU platili su čišćenje, jer je odgovorna kompanija bila nesolventna.

Revizori su rekli da bi EU trebalo da popuni rupe zakonodavstvu koje omogućavaju da kompanije prođu nekažnjeno. Među predloženim merama je snižavanje granica emisija koje moraju da ispunjavaju velika industrijska postrojenja da bi dobili dozvolu za rad.

Zakonodavstvo EU smatra kompanije odgovornim kada nanesu “značajnu” štetu okolini, ali revizori su rekli da zakonu treba preciznija definicija takve štete.

Brisel bi takođe mogao da razmotri legislativu kojom se od kompanija traži da imaju osiguranje, novčane rezerve ili drugu vrstu osiguranja kako bi se osiguralo da ako prouzrokuju ekološku štetu, budu u mogućnosti da plate troškove, rekli su revizori.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap