fbpx

Kafa bi mogla da pomogne u čišćenju zagađenih voda

Kafa bi mogla da pomogne u čišćenju zagađenih voda
Foto: Nathan Dumlao, Unsplash

Procenjuje se da se godišnje stvori oko šest miliona tona taloga kafe. Većina završava na deponiji, stvarajući metan i CO2, ili se spaljuje.

Ovo je očigledno traćenje nusproizvoda i dalje bogatog korisnim jedinjenjima. Kod kuće kafeni talog možete da iskoristite za svoje cveće ili bašte, a na globalnom nivou, nauka bi mogla ima odgovor na ponovnu upotrebu kafe.

Novo istraživanje u časopisu Journal of Chemical Technology and Biotechnology sugeriše da bi iskorišćena kafa mogla biti ključ za rešavanje urgentnog ekološkog problema: poljoprivredne kontaminacije.

Kako bi stari kafeni talogi mogli rešiti poljoprivredno zagađenje? Naučnici sa Federalnog tehnološkog univerziteta Paraná u Brazilu otkrili su da ostaci kafe mogu apsorbovati bentazon, herbicid često korišćen u poljoprivredi.

Kada se kafeni talozi aktiviraju cink-hloridom, njihov sadržaj ugljenika postaje 70 procenata efikasniji u uklanjanju herbicida.

Testovi istraživanja uključivali su bentazon rastvoren u tečnosti i tretiran aktivnim ugljenikom iz korišćenih kafenih taloga, kako bi se videlo kako utiče na tkiva korena luka.

Ako se test može reprodukovati na industrijskoj skali, to bi bio ekološki dvostruki udarac: preusmeravanje otpada od kafe sa deponija i sprečavanje štete koji herbicidi čine prirodi.

Zašto je bentazon problem?

Evropska agencija za životnu sredinu istakla je opasne nivoe bentazona u površinskim vodama Evrope, koji premašuju nivoe određene u Okvirnoj direktivi o vodi i dovode u pitanje ciljeve Evropskog zelenog sporazuma za upotrebu pesticida.

Pokazalo se da herbicid utiče na ljudsko zdravlje ako se udiše, unosi u organizam ili apsorbuje kroz kožu.

Iako je ovo samo preliminarno istraživanje i potrebno je više studija kako bi se utvrdila efikasnost aktiviranih kafenih taloga na globalnom nivou, to je obećavajući početak. Autori istraživanja kažu da njihovi rezultati “ukazuju na rešenje cirkularne ekonomije za potrošene kafene taloge koji se trenutno odbacuju bez ikakvog sistema recikliranja ili ponovne upotrebe”. Svi možemo nazdraviti tome.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap