fbpx

Velika analiza otpada u Beogradu: Koliko hrane i plastike bacamo

Velika analiza otpada u Beogradu: Koliko hrane i plastike bacamo
Foto: John Cameron, Unsplash

Centar izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju i klimatske promene (CECC) u okviru projekta “CirculaMare” sprovodi analizu postojećih praksi i trendova upravljanja otpadom u Beogradu.

Otpad od hrane je označen kao jedan od najvažnijih tokova otpada, jer neadekvatno upravljanje ovom kategorijom može imati veliki potencijalni negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

“Odlaganje otpada od hrane na deponije zajedno sa drugim kategorijama čvrstog komunalnog otpada dovodi do stvaranja procedne vode i deponijskog gasa (koji se uglavnom sastoji od metana i ugljen-dioksida kao gasova staklene bašte), što značajno doprinosi degradaciji životne sredine. Stoga je odgovarajuće upravljanje otpadom hrane važan aspekt ukupnih održivih sistema upravljanja otpadom”, navode iz CECC.

Deo i viškovi hrane koji još uvek nije ušao u otpadne tokove može da se iskoristi (npr. banke hrane), a proizvodnja komposta od čistih organskih materija jedno je od najboljih rešenja za izbegavanje i smanjenje emisije GHG.

Cilj projekta je da se kroz primenu odgovarajuće metodologije kvantifikuje količina i morfološki sastav generisanog otpada od hrane iz domaćinstava i komercijalnih objekata u Beogradu. Pored praćenja i utvrđivanja ukupne količine generisanog otpada od hrane iz 100 domaćinstava u periodu od 7 dana, vrši se i analiza morfološkog sastava za sve dnevno prikupljene uzorke/vreće otpada hrane (posebno za svaku opštinu i sektor stanovanja).

Analiza otpada od hrane uključuje sortiranje u 6 različitih frakcija (hleb i peciva, voće, povrće, meso/riba/jaja, mleko/mlečni proizvodi i ostalo), posmatrajući dodatno za sve frakcije i udeo jestivih i nejestivih elemenata otpada od hrane.

Uzorci se uzimaju u okviru četiri beogradske opštine -Novi Beograd, Zvezdara, Stari Grad i Surčin u periodu od 7 dana. Domaćinstva iz koji se uzimaju uzorci uključuju individualno stanovanje i stanove u okviru kolektivnog stanovanja. Takođe, poseban segment analize odnosi se na analizu karakteristika otpada koji se generiše u komercijalnim objektima (restorani, hoteli, kancelarije, mala preduzeća, marketi, škole, bolnice i sl.)

“Za uspostavljanje odgovarajućeg upravljanja otpadom od hrane, jedan od najvažnijih početnih koraka predstavlja poznavanje informacija o karakteristikama generisanog otpada od hrane”.

Ostale aktivnosti koje će se realizovati kroz projekat su:
Procena trenutnog statusa upravljanja plastičnim otpadom u gradu Beogradu
Mapiranje postojećeg „lanca vrednosti“ otpada od plastike
Identifikacija i kvantifikacija najznačajnijih mesta na kojima dolazi do rasipanja plastičnog otpada, uključujući i deponije komunalnog otpada
Evidentiranje lokacija u okviru urbanih područja gde dolazi do ispuštanja plastičnog otpada u reke i ostale vodotokove.
Evaluacija glavnih elemenata postojećeg sistema za upravljanje otpadom u Beogradu (sakupljanje, tretman, reciklaža, itd.)

Projekat je deo aktivnosti Alliance to End Plastic Waste (Alliance) i Nemačke organizacija GIZ čiji je cilj smanjenja negativnog uticaja sve većih količina plastičnog otpada koji završava u životnoj sredini. Aktivnosti se raliziju u osam zemalja širom Mediterana, uključujući i Srbiju. Istraživanje se sprovodi u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu te će se rezultati istraživanja za Beograd naći u narednom Food Waste Index Report.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap