fbpx

Usvojen Predlog zakona o klimatskim promenama

Usvojen Predlog zakona o klimatskim promenama
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o klimatskim promenama, čijom će se primenom uspostaviti sistem za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i obezbediti prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o klimatskim promenama, čijom će se primenom uspostaviti sistem za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i obezbediti prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

Zakonom se ispunjavaju obaveze prema međunarodnoj zajednici, odnosno Okvirnoj Konvenciji UN o promeni klime i njenog Sporazuma iz Pariza i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Predloženim zakonom Srbija zadržava pravo da kreira zakonodavni okvir i postavlja ciljeve razvoja, uzimajući u obzir sve specifičnosti privrednog i energetskog sektora i druge nacionalne socio-ekonomske parametre.

Zakon postavlja pravni okvir za dalje delovanje sa ciljem smanjenja emisija GHG i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, što je jedan od pet strateških ciljeva Evropske unije i osnova zelene i cirkularne ekonomije.

Predlogom zakona, u čijoj su izradi učestvovale sve nadležne institucije, predviđa se donošenje Strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom u roku od dve godine, čije će važenje biti deset godina od stupanja na snagu ovog zakona.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap