fbpx

Sakupljanje otpada od hrane u ugostiteljstvu korisni i za sredinu i za kompanije

Uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) predstavili su kako prikupljanje otpada od hrane u ugostiteljstvu i njegova prerada u biogas ili kompost doprinose unapređenju kvaliteta vazduha i životne sredine i ublažavaju klimatskih promena.

Naime, tri velika beogradska ugostiteljska objekta kompanije Delta Holding su tokom poslednja 3 meseca prikupljala svoj otpad od hrane i predavala ga kompaniji Eso Tron na dalju preradu. Na taj način je od aprila do jula skoro 24 tone otpada od hrane prikupljeno i pretvoreno u biogas. Tako je sprečeno emitovanje 16,5 tona CO2, što je količina koju 790 stabala apsorbuje za godinu dana.

Državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Sandra Dokić najavila je da će se ova inicijativa od septembra proširiti na objekte za pripremu hrane predškolskih ustanova, studentske menze i skupštinski restoran. To će, kako je navela, biti primer i ostalim javnim ustanovama koje imaju masovnu pripremu hrane.

„Nastojaćemo da što više ugostiteljskih objekata uključimo u sistem sakupljanja otpada od hrane na dobrovoljnoj osnovi, jer zakonsku obavezu trenutno nemaju. Paralelno sa ovim aktivnostima pripremićemo i vodič za upravljanje hranom iz HOREKA sektora koji će biti predstavljen i distribuiran ugostiteljskim objektima. Pored samog rešavanja problema otpada od hrane, fokus u narednom periodu će nam biti i na prevenciji nastajanja ove vrste otpada kroz inicijative koje ćemo pokrenuti“, pojasnila je Dokić. Ona je rekla i da je jedan od narednih koraka Ministarstva donošenje zakonske obaveze da se ova vrsta otpada zbrinjava na odgovarajući način.

„U partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, podržavamo javna i privatna preduzeća u Srbiji da prikupljanju otpad od hrane, kao i da primenjuju druge principe cirkularne ekonomije. Pozivam sve zainteresovane inovatore koji imaju rešenja za održivo upravljanje otpadom da se prijave na javni poziv u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, istakao je Fabricio Andreuci, vršilac dužnosti stalnog predstavnika UNDP-a u Srbiji.

On je dodao da je zahvaljujući podršci Evropske unije, Vlade Švajcarske i Globalnog fonda za životnu sredinu u iznosu od ukupno 2.8 miliona dolara, UNDP u poslednje dve godine pomogao primenu 65 inovacija u oblasti cirkularne ekonomije u Srbiji.

Direktorka održivog poslovanja Delta Holdinga Tijana Koprivica, izjavila je da je inicijativa za prikupljanje hrane u ugostiteljskim objektima te kompanije pružila sjajnu priliku za saradnju vladinog i nevladinog sektora i privrede u oblasti zaštite životne sredine.

„Drago nam je što smo doprineli razvoju cirkularne ekonomije u Srbiji. Posebnu inspiraciju za dalje aktivnosti dobili smo nakon sagledanih rezultata smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte. Prikupljanjem otpada od hrane i njegovom preradom u zelenu energiju pružili smo mogućnost i podsticaj kolegama da se posvete održivom poslovanju, a istovremeno smo ohrabrili i ostale učesnike u privredi da slede naš primer kako bismo zajedno proizveli veći efekat na zaštitu životne sredine“, istakla je Koprivica.

„Ovo je samo početni korak na našem putu i nećemo stati dok ne ostvarimo značajne pozitivne uticaje po životnu sredinu. Kompanija Eso Tron kreće aktivno u uvođenje sistema odvojenog sakupljanja organskog otpada. Za početak je to ugostiteljski sektor na celoj teritoriji Republike Srbije, a u narednim fazama će to biti uvođenje posebnih kanti i kontejnera u stambenim zajednicama“, rekla je Jelena Plećaš, rukovoditeljka sektora za opšte i kadrovske poslove u kompaniji Eso Tron.

Na događaju je bilo reči i o direktnim koristima usvajanja odgovornih ekoloških praksi za kompanije, kao što je poboljšanje reputacije među potrošačima, povećanje konkurentnosi na tržištu i šansi za pristup povoljnim finansijskim kreditima. Takođe, predstavnici francuskih kompanija i nevladinih organizacija podelili su svoja iskustva u prevenciji nastanka otpada od hrane, njegovoj preradi i vrednovanju kao sirovine na tržištu, koja domaćim kompanijama mogu poslužiti kao model. Predstavljene su još dve relevantne inicijative iz Srbije: rešenje Fakulteta za hotelijerstvo i turizam iz Vrnjačke Banje za pretvranje otpada od hrane u kompost za održavanje zelenih površina i softver za analizu ostataka hrane u ugostiteljskim objektima.

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta „Smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u Republici Srbiji – Cirkularne zajednice”, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i uz finansijsku podršku GEF-a.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap