fbpx

Ministarstvo pozvalo opštine da dostave podatke o divljim deponijama

Ministarstvo pozvalo opštine da dostave podatke o divljim deponijama

Ministarstvo zaštite životne sredine pozvalo je jedinice lokalne samouprave da dostave prijavu sa podacima o divljim deponijama i njihovim lokacijama na njihovoj teritoriji.

Kako navode iz ministarstva prijave mogu podneti one lokalne samouprave koje će poslove čišćenja deponije i odvoženja nelegalno odloženog otpada vršiti u saradnji sa lokalnim komunalnim preduzećem i koje imaju zaključen ugovor o saradnji sa operaterom deponije na koju će se vršiti odlaganje nelegalno odloženog otpada sa njihove teritorije.

Spisak sa potrebnim informacijama dostavlja se u tabeli koja se nalazi u prilogu ovde, sa maksimalno 5 fotografija lokacije na kojoj se nalazi divlja deponija iz kojih se može utvrditi količina otpada.

Prijave sa neophodnim podacima mogu se dostaviti do ponedeljka 24.01.2022. godine do 10 sati, na adresu elektronske pošte: [email protected]

Jedinice lokalne samouprave kojima je neophodna pomoć u rešavanju problema divljih deponija, mogu se istim putem obratiti Ministarstvu zaštite životne sredine.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap