fbpx

Maljen proglašen predelom izuzetnih odlika

Maljen proglašen predelom izuzetnih odlika
Foto: Wikimedia Commons

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o proglašenju zaštite Predela izuzetnih odlika „Maljen“, čime se obezbeđuje očuvanje prirodnih šumskih ekosistema sa raznovrsnim i specifičnim sastavom flore i faune, vegetacije kamenjara, retkih i ugroženih životinjskih vrsta, kao i značajne kulturno-istorijske vrednosti. Područje se prostire na površini od 10.104,83 hektara, od čega je prvim stepenom zaštite obuhvaćeno

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o proglašenju zaštite Predela izuzetnih odlika „Maljen“, čime se obezbeđuje očuvanje prirodnih šumskih ekosistema sa raznovrsnim i specifičnim sastavom flore i faune, vegetacije kamenjara, retkih i ugroženih životinjskih vrsta, kao i značajne kulturno-istorijske vrednosti.

Područje se prostire na površini od 10.104,83 hektara, od čega je prvim stepenom zaštite obuhvaćeno 1,08%, drugim 14,38% i trećim stepenom 84,54% teritorije Predela izuzetnih odlika „Maljen”.

Na Maljenu je zabeleženo 474 biljnih taksona, kao i 120 vrsta koje imaju nacionalni i međunarodni značaj. Na ovom prostoru zabeleženo je prisustvo 19 vrsta vodozemaca i gmizavaca, što predstavlja oko 39% od ukupnog broja vrsta koje naseljavaju teritoriju Republike Srbije.

Značajne lokalnosti geomorfološkog nasleđa su klisura Crne reke, akumulativne terase Crne Kamenice i erozivno-akumulativne terase Bukovske reke kod ušća Crne reke. Od objekata hidrološkog nasleđa izdvajaju se Kamenica, Ribnica, Vodopad Skakalo, Manastirica, Ponornica ponora pod Pločom. Posebnu lepotu i prepoznatljivost zaštićenom području daje tradicionalan način života u starovlaškom tipu naselja i utvrđena nepokretna kulturna dobra.

Proglašenjem zaštite Predela izuzetnih odlika „Maljen“ površina zaštićenih područja na teritoriji Srbije povećana je na oko 7,8 odsto.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap