fbpx

Gradska uprava: U potpunosti eliminisan dim iz Vinče

Gradska uprava: U potpunosti eliminisan dim iz Vinče
Foto: RSE

Na osnovu dobijenih izveštaja od “Beo čiste energije”, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprava za vanredne situacije u Beogradu, Sekretarijat za zaštitu životne sredine je saopštio da je dim u potpunosti eliminisan sa deponije u Vinči.

Za vikend je nastavljeno sa dogašavanjem požara na ovoj lokaciji, zajedničkim delovanjem ekipa „Beo čiste energije“ i javnih preduzeća Grada Beograda, saopšteno je iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

U popodnevnim satima, nasipanjem velike količine inertnog materijala dim je u potpunosti eliminisan sa deponije u Vinči, dodaje se u saopštenju.

Od Uprave za vanredne situacije u Beogradu, Sekretarijat je dobio izveštaj da je danas na prostoru gradske deponije „Vinča“ angažovano jedno vatrogasno vozilo sa dva vatrogasca-spasioca.

Takođe, od Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Sekretarijat je dobio izveštaj o stanju zagađenosti vazduha za nedelju 22. avgust.Na mernom mestu AMS Ovča

 • Кoncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 9 µg/m3 do 11 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 10 µg/m3
 • Кoncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 3 µg/m3 do 12 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 6 µg/m3
 • Кoncentracije suspendovanih čestica PM10 su se kretale u rasponu od 7 µg/m3 do 18 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 11 µg/m3
 • Кoncentracije suspendovanih čestica PM2,5 su se kretale u rasponu od 3 µg/m3 do 9 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 5 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan.

Na mernom mestu AMS Zemun

 • Кoncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 5 µg/m3 do 9 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 6 µg/m3
 • Кoncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 5 µg/m3 do 59 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 17 µg/m3
 • Кoncentracije suspendovanih čestica PM10 su se kretale u rasponu od 11 µg/m3 do 196 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 49 µg/m3
 • Кoncentracije suspendovanih čestica PM2,5 su se kretale u rasponu od 5 µg/m3 do 27 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 10 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao jako zagađen zbog koncentracije suspendovanih čestica u periodu od 19:00 do 20:00.

Na mernom mestu AMS Bulevar despota Stefana

 • Кoncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 29 µg/m3 do 32 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 30 µg/m3
 • Кoncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 22 µg/m3 do 76 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 39 µg/m3
 • Кoncentracije suspendovanih čestica PM10 su se kretale u rasponu od 9 µg/m3 do 28 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 16 µg/m3
 • Кoncentracije suspendovanih čestica PM2,5 su se kretale u rasponu od 5 µg/m3 do 14 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 8 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao dobar.

Na mernom mestu AMS Novi Beograd

 • Кoncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 17 µg/m3 do 22 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 19 µg/m3
 • Кoncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 9 µg/m3 do 35 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 16 µg/m3
 • Кoncentracije suspendovanih čestica PM10 su se kretale u rasponu od 8 µg/m3 do 22 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 13 µg/m3
 • Кoncentracije suspendovanih čestica PM2,5 su se kretale u rasponu od 4 µg/m3 do 12 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 6 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan

Na mernom mestu AMS КBC dr Dragiša Mišović

 • Кoncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 3 µg/m3 do 32 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 10 µg/m3
 • Кoncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 4 µg/m3 do 15 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 9 µg/m3
 • Кoncentracije suspendovanih čestica PM10 su se kretale u rasponu od 3 µg/m3 do 10 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 16 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan.

Na mernom mestu AMS Vinča

 • Кoncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 6 µg/m3 do 9 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 7 µg/m3
 • Кoncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 2 µg/m3 do 16 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 7 µg/m3
 • Кoncentracije suspendovanih čestica PM10 su se kretale u rasponu od 7 µg/m3 do 20 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 13 µg/m3
 • Кoncentracije suspendovanih čestica PM2,5 su se kretale u rasponu od 6 µg/m3 do 16 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 11 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao dobar i odličan.

Informacije o trenutnom kvalitetu vazduha kao i preporuke za ponašanje opšte populacije, ali i posebno osetljivih grupa, dostupne su na internet stranici Beoeko, podseća Sekretarijat za zaštitu životne sredine.

U saopštenju se dodaje i da se svi dosadašnji izveštaji mogu se naći na sajtu Grada Beograda u rubrici aktuelnosti.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap