fbpx

783.000 dolara najboljim inovacijama za ubrzanje cirkularne ekonomije u Srbiji

783.000 dolara najboljim inovacijama za ubrzanje cirkularne ekonomije u Srbiji
Foto: UNDP

Povodom Svetskog dana reciklaže, koji se obeležava 18. marta, Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), nagradili su danas autore najboljih inovacija za dalji razvoj cirkularne ekonomije u Srbiji.

Nagrađena su preduzeća iz privatnog i javnog sektora i organizacije civilnog društva. Njihove inovacije će doprineti  smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i otpada, kao i očuvanju prirodnih resursa.

Pomoćnik ministarke zaštite životne sredine Dušan Čarkić, istakao je ovom prilikom da je Ministarstvo zaštite životne sredine prošle godine donelo dva ključna dokumenta koji imaju za cilj da unaprede sistem upravljanja otpadom i prelazak na cirkularnu ekonomiju – Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji i Program razvoja cirkularne ekonomije.  

„Nagrađene inovativne ideje nude nova rešenja u načinu na koji se proizvodi dizajniraju, proizvode i koriste, što će doprineti smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, reciklaži materijala i njihovoj ponovnoj upotrebi umesto nove sirovine. Time će biti smanjena potrošnja neobnovljivih resursa i ukupna količina otpada koji će završiti na deponijama“, dodao je Čarkić.

„Svetski dan reciklaže proslavljamo nagrađivanjem 10 najinovativnijih ideja koje će pomoći Srbiji da ubrza prelazak na cirkularnu ekonomiju. Ova rešenja će doprineti unapređenju kvaliteta životne sredine, otvaranju novih, zelenih radnih mesta i povećanju konkurentnosti srpskih kompanija“, poručio je Jakup Beriš, stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.

Deset inovacija je dobilo finansijsku podršku od ukupno 783.000 dolara kako bi mogle da budu realizovane tokom ove godine. Radi se rešenjima za uštedu energije korišćenjem novih tehnologija, za proizvodnju energije od bio-otpada, upotrebu organskog otpada za dobijanje komposta, đubriva i novih materijala, korišćenje opasnog otpada za proizvodnju visoko kvalitetnog đubriva, kao i za reciklažu tekstila, papira, kartona i paklica od cigareta kako bi se od njih dobili novi proizvodi. Nagrađeni su: Nektar d.o.o, DETO d.o.o. Pančevo, Elixir Zorka-mineralna đubriva d.o.o. Šabac, Bitgear Wireless Design Services d.o.o, Mivaka d.o.o Beograd, Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“, Javno komunalno preduzeće (JKP) Osečina, JKP Novi Pazar i JKP Novi Sad i beogradska opština Stari grad.

Ovom prilikom, Ministarstvo zaštite životne sredine je dodelilo Eko znak Republike Srbije kompaniji Wienerberger(Vinerberger) – za proizvod presovani crep, i kompaniji Tarkett(Tarket)  – za proizvod višeslojna parketna daska. Uslov za dobijanje Eko znaka je da je proizvod napravljen u Srbiji i da je u procesu njegove proizvodnje smanjen najmanje jedan od faktora koji utiču na životnu sredinu: potrošnja električne energije, emisija štetnih i opasnih materija, proizvodnja otpada ili potrošnja prirodnih resursa. Važno je i da kompanije čiji proizvodi nose Eko znak podstiču upotrebu sekundarnih sirovina i recikliranih materijala, da smanjuju emisiju buke, vibracija i zračenja, kao i da njihovi proizvodi na kraju životnog ciklusa mogu da budu ponovno upotrebljeni ili reciklirani.

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta “Smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u Republici Srbiji – Cirkularne zajednice”, koji sprovode Ministarstvo zaštite životne sredine i UNDP, uz finansijsku podršku GEF-a.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap