fbpx

1,6 miliona evra od EU i Švajcarske za podršku zelenoj tranziciji u Srbiji

U okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je odabrao 23 najbolje nove inovacije za zelenu tranziciju srpske privrede i društva.

One će biti realizovane zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije (EU) i Švajcarske u ukupnom iznosu od 1,6 miliona evra, a doprineće smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i zagađenja životne sredine, posebno vazduha, kao i efikasnijem korišćenju prirodnih resursa. Inovacije su odabrane putem Javnog poziva za inovativna rešenja za zelenu tranziciju, a predložila su ih privatna i javna preduzeća, udruženja građana i naučne institucije.

„Sa nekoliko strategija i zakona u oblasti zaštite životne sredine u pripremi, više od 50 pilot inicijativa koje su sprovela mala i srednja preduzeća, istraživačke institucije i lokalne samouprave širom Srbije, kao i ubrzavanjem aktivnosti kako bi se intenziviralo finansiranje zelenih projekata, možemo sa sigurnošću reći da je projekat EU za Zelenu agendu u Srbiju veoma uspešan. U narednim mesecima biće urađeno još više, jer je za klimatsku akciju i zaštitu životne sredine potrebna veća podrška, za dobrobit svih građana i građanki Srbije“, poručio je Nikola Bertolini, šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji.

„Švajcarska je veoma zadovoljna što je deo ove inicijative i što podržava inovacije koje imaju veliki potencijal za primenu u većem obimu. Repliciranje ovih inovativnih inicijativa bi u značajnoj meri pozitivno uticalo na životnu sredinu u Srbiji, što i nastojimo da postignemo u saradnji sa partnerima na ovom projektu“, izjavio je Ričard Koli, šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske.

Tako na primer, regionalna deponija u Subotici će, zajedno sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, sprovesti istraživanje o kompostiranju pomoću otpadnog mulja, kako bi se iskoristile velike količine ove materije koja nastaje od otpadnih voda. Kompanija „Greendecor“ u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ razvija inovativne zelene krovove od biljaka koje su otporne na klimatske promene i pogodne za održavanje. Ovi krovovi mogu značajno povećati energetsku efikasnost zgrada i smanjiti zagađenje vazduha u gradovima. Kompanija „ArTech inženjering“ će od tekstilnog otpada praviti novi građevinski materijal, pogodan za korišćenje u izgradnji puteva, zgrada i u uređenju enterijera. Među odabranima je i rešenje Javnog komunalnog preduzeća „Kruševac“, koje će napraviti zelenu površinu u industrijskoj zoni Kruševca, a u blizini Moravskog koridora, radi unapređenja kvaliteta vazduha u ovoj oblasti.

Sve 23 odabrane inovacije biće sprovedene tokom 2024. godine. U okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, podršku EU i Švajcarske u iznosu od 1,3 miliona evra je do sada već dobilo 29 inovativnih, zelenih rešenja.

Javni poziv za inovativne ideje za zelenu tranziciju srpske privrede otvoren je do kraja 2026. godine, a sledeći odabir pristiglih predloga očekuje se u prvoj polovini 2024. godine.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap