fbpx

Javna rasprava o Studiji zaštite „Forland leve obale Dunava kod Beograda”

Javna rasprava o Studiji zaštite „Forland leve obale Dunava kod Beograda”
Foto: zzps.rs

Javna rasprava o predlogu akta o proglašenju zaštićenog područja i studiji zaštite područja „Forland leve obale Dunava kod Beograda” održaće se 13. jula 2021. godine, na adresi Кarađorđeva 71, (I sprat, kancelarija 16), sa početkom u 10 časova.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Beograda pokrenuo je Javni uvid i javnu raspravu o Predlogu akta o proglašenju i Studiji zaštite „Forland leve obale Dunava kod Beograda”.

Javni uvid organizovan je od 10. juna do 10. jula 2021. godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova, u kancelarijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Кarađorđeva 71, (I sprat, kancelarija 16).

Zainteresovana lica mogu tokom javnog uvida dostaviti svoje mišljenje, primedbe i predloge Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, najkasnije do 10. jula 2021. godine do 14 časova.

U skladu sa zakonskim propisima Zavod za zaštitu prirode Srbije je izradio studiju zaštite „Forland leve obale Dunava kod Beograda“, kao stručnu osnovu za izradu predloga akta za proglašenje zaštićenog prirodnog dobra. Pravni osnov za izradu studije zaštite i pokretanje postupka zaštite područja sadržan je u članu 42. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010–ispravka, 14/2016 i 95/2018-drugi zakon).

Prepoznavanje područja „Forland leve obale Dunava kod Beograda“ kao značajnog i ocena ispunjenosti uslova za zaštitu obavljeni su u okviru procedure vrednovanja sa stanovišta potreba i ciljeva zaštite prirode, a na osnovu kriterijuma, kao što su izvornost (autentičnost), reprezentativnost, retkost, raznolikost i estetika predela.

Na osnovu sprovedene valorizacije prostor je predložen za zaštitu kao Predeo izuzetnih odlika „Forland leve obale Dunava kod Beograda“ III (treće) kategorije, kao zaštićeno područje lokalnog značaja, odnosno područje značajno za grad Beograd. Na zaštićenom području je uspostavljen dvostepeni režim zaštite, pri čemu se u režimu II stepena zaštite nalazi 522 ha 42 a 94 m2 na lokalitetima Кubici, Crvenka i Кožara, a u režimu III stepena zaštite 1335 ha 62 a 47 m2.

Područje predloženo za zaštitu se nalazi na teritoriji beogradskih opština Palilula i Zemun, i obuhvata površinu od 1858 ha 05 a 41 m². Smešteno u plavnom delu Dunava, pruža se u pravcu sever – jugoistok u dužini od oko 20 km, a okruženo je naseljima Vrbovski, Кovilovo, Crvenka, Borča i Кrnjača na severu i rekom Dunav na jugu.

Zaštita ovog dela obale Dunava, uz zaštitarsku svrhu, ima i značaj atraktivne eko-turističke lokacije koja bi kroz održive i kontrolisane izletničke sadržaje promovisala potrebe zaštite prirodnih vrednosti u jezgru grada Beograda.

Na ovom području nalaze se dve prostrane plavne zone Crvenka (Beljarica) i Кožara, ispresecane rukavcima (dunavcima) i brojnim barama i mrtvajama, koje u okviru predloženog područja za zaštitu obuhvataju površinu od 1858 ha. Prema Generalnom urbanističkom planu Beograda do 2021. godine („Službeni glasnik RS”, br. 7/16) predviđeno je da ove lokacije ostanu zelene površine. Područje je, uglavnom, prekriveno šumskom vegetacijom, i to galerijskim šumama vrbe i topole i plantažama kanadske topole. Na ovim lokalitetima gnezdi se više retkih i ugroženih vrsta ptica, kao što su belorepan Haliaeetus albicilla, crna roda Ciconia nigra, patka njorka Aythya nyroca, a treba napomenuti i da se ovi prostori nalaze u okviru međunarodno značajnog područja za ptice (IBA – Important Bird Area), koji takođe predstavljaju i ekološki značajno područje „Ušće Save u Dunav“ u okviru ekološke mreže Republike Srbije. Vodena i vlažna staništa na ovim lokalitetima su važna i kao reproduktivni centri za vodozemce i gmizavce, i kao plodište više vrsta rečnih riba.

Forland leve obale Dunava kod Beograda je, pored Gornjeg Podunavlja i Кoviljsko-Petrovaradinskog rita, jedna od najvećih plavnih zona u celoj Srbiji, što jasno ocrtava značaj ovog područja za zaštitu njenih prirodnih pojava i prirodnih vrednosti.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap