Dogovoren istorijski sporazum o zaštiti otvorenog mora

Države članice UN konačno su se složile sa tekstom o prvom međunarodnom ugovoru za zaštitu otvorenog mora, krhkog i vitalnog blaga koje pokriva skoro polovinu planete.