EPS najveći industrijski zagađivač voda u Srbiji

Najveći zagađivači voda u Republici Srbiji su industrijske i komunalne otpadne vode koje se ispuštaju direktno u vodotoke, bez prethodnog tretmana, pri čemu industrijske otpadne vode mogu biti naročito opasne zbog toksičnih materija koje potencijalno sadrže objavila je Državna revizorska institucija.