Da li je Slovenija jedna od najekološkijih država sveta?

Teza da je Slovenija “zelena utopija” koja se može naći u brojnim svetskim medijima i časopisa, jednostavno nije tačna.