Šta Srbija i Evropa mogu da nauče od Portugala?

Portugal je, kao tek četvrta država po redu unutar Evropske unije, izbacio iz upotrebe ugalj u proizvodnji električne energije, i to gotovo deset godina pre roka.