Krčenje šuma kao svetski i srpski problem

Sa stepenom pošumljenosti Srbija se nalazi u proseku sveta i Evrope na oko 30ak procenata, međutim ona ne bi smela da upadne u zamke u koje su upale druge države u razvoju