Zelena tranzicija i problemi Zapadnog Balkana

Kada je reč o pregovaračkom poglavlju 27, države Zapadnog Balkana imaju jednu od najmanjih usklađenosti i nivoa pripremljenosti.